Hydroboxy nadzemní a podzemní
  


  
Jsou vybaveny hydrantem s automatickým vypouštěním vodního sloupce, el. zásuvkami 380 a 220 V s nezbytným jištěním a ochranou, komunikačními zásuvkami pro případnou automatizaci a vypínači pro dálkové ovládání čerpací stanice.

Nadzemní hydroboxy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu opatřeného vhodným nátěrem a mají tvar ,,skříněk" o velikosti cca 1 x 0,5 x 1,5 m.
Jejich výhodou jsou nižší pořizovací náklady a pohodlnější obsluha.
Nevýhody spočívají v nemožnosti použití automatického systému zasněžování protože automatické hydranty - hydrostopy musí pracovat v nezámrzném prostředí (pod zemí). Další navýhoda je že nadpovrchové hydroboxy mohou mimo lyžařskou sezónu na sjezdovkách opticky rušit, lákat zloděje nebo případně bránit v dalším využívání louky k sekání, pasení dobytka atd…

Podzemní hydroboxy jsou plastové nebo betonové šachty cca 1 x 1 x 1 m zapuštěné pod úroveň terénu, opatřené zesílenými pozinkovanými víky.
Výhody jsou především v možnosti využití automatizace, možnosti umístění hydroboxů i jinde než na okrajích sjezdovek, menší riziko krádeže atd…
Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a při vyšší sněhové pokrývce horší přístup.

Praxe ukazuje spíš na větší používání podzemních hydroboxů případně ojediněle doplněných nadzemními.

<< ZPĚT <<